Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Karar Arabuluculuk Merkezi || Karar Arabuluculuk Merkezi

Karar Arabuluculuk Merkezi

Hizmet Vermeye Başlamıştır

Karar Arabuluculuk Merkezi
ARABULUCULUK  || Karar Arabuluculuk Merkezi

ARABULUCULUK

NEDİR?

Karar Arabuluculuk Merkezi
İşçi - İşveren  || Karar Arabuluculuk Merkezi

İşçi - İşveren

Uyuşmazlıklarının Çözümü

Karar Arabuluculuk Merkezi
Ticaret Hukukundan || Karar Arabuluculuk Merkezi

Ticaret Hukukundan

Doğan Uyuşmazlıklar

Karar Arabuluculuk Merkezi
Tüketici Hukukundan Doğan || Karar Arabuluculuk Merkezi

Tüketici Hukukundan Doğan

Uyuşmazlıkların Çözümleri

Karar Arabuluculuk Merkezi
Sigorta Hukukundan  || Karar Arabuluculuk Merkezi

Sigorta Hukukundan

Doğan Uyuşmazlıklar

Karar Arabuluculuk Merkezi
Karar Arabuluculuk Merkezi || Karar Arabuluculuk Merkezi

Karar Arabuluculuk Merkezi

Hizmet Vermeye Başlamıştır

Karar Arabuluculuk Merkezi
ARABULUCULUK  || Karar Arabuluculuk Merkezi

ARABULUCULUK

NEDİR?

Karar Arabuluculuk Merkezi
İşçi - İşveren  || Karar Arabuluculuk Merkezi

İşçi - İşveren

Uyuşmazlıklarının Çözümü

Karar Arabuluculuk Merkezi
Ticaret Hukukundan || Karar Arabuluculuk Merkezi

Ticaret Hukukundan

Doğan Uyuşmazlıklar

Karar Arabuluculuk Merkezi
Tüketici Hukukundan Doğan || Karar Arabuluculuk Merkezi

Tüketici Hukukundan Doğan

Uyuşmazlıklarının Çözümü

Karar Arabuluculuk Merkezi
Sigorta Hukukundan || Karar Arabuluculuk Merkezi

Sigorta Hukukundan

Doğan Uyuşmazlıklar

Karar Arabuluculuk Merkezi

KARAR

ARABULUCULUK MERKEZİ

Karar Arabuluculuk Merkezi, kıdemli hukukçular ve Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı akademik kariyere sahip uzman arabulucular tarafından kurulmuştur.

Karar Arabuluculuk Merkezinde hizmet veren arabulucularımız, sistematik teknikler uygulamak suretiyle arabuluculuk görüşmeleri yapmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirmektedir.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız arabulucularımız, tüm taraflar için en iyi anlaşmanın sağlanması için çalışmaktadırlar.

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir (HUAK. m. 2, a)...

Devamını Oku

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapar?

Arabulucu, arabuluculuk sürecinde karar veren kişi konumunda değildir. Hatta esas itibarıyla taraflara herhangi bir çözüm de önermez...

Devamını Oku

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlığa ilişkin olarak mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebilirsiniz...

Devamını Oku

Tüm Davalarda Arabulucuya Gidebilir Miyim?

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür...

Devamını Oku

Arabulucuya Başvurmakla Dava Açmaktan Vazgeçmiş Olur Muyum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir...

Devamını Oku

İnviva Medya