Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Tüketici hukuku bakımından önemli olan, tüketicinin yaşadığı uyuşmazlığın, en etkili, en kolay, en çabuk ve en ucuz yöntemle çözüme kavuşturulmasıdır. Bu anlamda tüketicinin kural olarak işlemin zayıf tarafı olduğu gerçeği unutulmadan ve bu çerçevede tedbir alınarak gerçekleştirilecek arabuluculuk, uyuşmazlıkların çözümünde ilkeleri sağlayacak niteliktedir.

Arabulucuların tüketici hukuku uyuşmazlıklarında görev aldıklarında alanı iyi bilmeleri, taraflar bakımından olduğu kadar arabulucunun kendisi bakımından da faydalı olacak, özellikle tarafların kilitlendiği noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm önerisi geliştirmesine yardımcı olacaktır.

İnviva Medya