Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Karar Arabuluculuk Merkezi, kıdemli hukukçular ve Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı akademik kariyere sahip uzman arabulucular tarafından kurulmuştur.

Karar Arabuluculuk Merkezinde hizmet veren arabulucularımız, sistematik teknikler uygulamak suretiyle arabuluculuk görüşmeleri yapmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Tarafların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirmektedir.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız arabulucularımız, tüm taraflar için en iyi anlaşmanın sağlanması için çalışmaktadırlar.

Arabulucularımız, taraflarca aksini kararlaştırılmadıkça arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

Karar Arabuluculuk Merkezi, ticari uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, banka ve finans uyuşmazlıkları, enerji ve maden hukuku uyuşmazlıkları, fikri ve sınai haklar (marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, fikir ve sanat eserleri, telif hakkı) uyuşmazlıkları, sağlık hukuku uyuşmazlıkları, sigorta uyuşmazlıkları, spor hukuku uyuşmazlıkları, inşaat hukuku uyuşmazlıkları, miras ve aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira uyuşmazlıkları,  başta olmak üzere tarafların üzerinde tasarruf edebileceği tüm hukuki konularda özel uzmanlık eğitimi ve sertifikasına sahip arabulucularıyla dava şartı zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Mimarisi Arabuluculuk mevzuatına uygun şekilde tasarlanmış merkezimizde, bağımsız görüşme odalarımız, özel görüşme odalarımız ve bekleme salonumuz bulunmaktadır.

Toplantı odalarımız, bilgisayar, yazıcı ve ikram imkanlarına sahip olup merkez dışından katılım sağlamak isteyen arabulucularımız için de hizmet vermektedir.

Merkezimizin arabuluculuk mevzuatına uygun imkanlarından faydalanmak isteyen arabulucular, merkezimizle iletişime geçerek randevu alabilirler.

İnviva Medya