Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Sağlık hukuku, genel itibarıyla sağlık hizmeti alanlar ile sağlık hizmeti sunucuları arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, hasta hakları, tedavi faaliyetleri, önleyici sağlık faaliyetleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, sağlık turizmi, yardımcı ve diğer sağlık faaliyetleri, yapay döllenme (sun’i ilkah), embriyon nakilleri, gebeliğin sona erdirilmesi, estetik cerrahi, ilaç hukuku gibi meseleler önemli bir yere sahiptir. Sağlık hukukunda arabuluculuğa elverişli konulardan ilk akla gelenler tıbbi uygulama hataları ile sağlık hukukundan doğan maddi ve manevi tazminat sorumluluğudur. Burada sorumluluğun süjesi hekim gibi özel sağlık kurum ve kuruluşları da olabilir. İşte, sağlık hukuku kapsamındaki bu gibi uyuşmazlıklarda da arabuluculuk mümkündür.

İnviva Medya