Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

İnşaat hukukunun esas konusu inşaat sözleşmeleridir. Türk Hukukunda inşaat sözleşmeleri, eser (istisna) sözleşmelerinin bir türünü oluşturmaktadır. Şu halde, inşaat sözleşmesi, yüklenicinin rizikosu kendisinde olmak üzere bir yapının tamamını veya bir kısmını inşa ederek teslim etmeyi bir ücret karşılığında üstlendiği bir eser sözleşmesidir.

İnşaat hukukunda çeşitli sözleşme türleriyle karşılaşılmaktadır. Nitekim, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmeleri bu kapsamda yer alır. Keza, günümüzde uluslararası inşaat sözleşmeleri de ekonomik hacim itibarıyla oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda, FIDIC’in oluşturduğu standart sözleşme tipleri (FIDIC Sözleşmeleri), uluslararası inşaat şirketlerinin imzaladıkları inşaat sözleşmelerinin temelini oluşturmaktadır.

İşte, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da özel hukuktan kaynaklanmakta olup, esas itibarıyla arabuluculuğa elverişlidir.

İnviva Medya