Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bir taraftan iş davalarında arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenirken diğer taraftan 6325 sayılı HUAK’da değişiklik yapılarak iş hukukunda uzman arabuluculuk uygulamasına olanak tanınmıştır. Söz konusu düzenleme ile arabulucunun arabuluculuk sürecini doğru ve sağlıklı şekilde yürütebilmesi bakımından, işçinin ve işverenin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlık konusu hakkında haklarını bilerek ve serbest iradeleriyle hareket edip etmediğini dikkate alması; arabulucunun işçiyi ve işvereni hukuki veya teknik yardım almaya yönlendirmesi veya gerektiğinde süreci sonlandırması olanağı sağlanmıştır.

İnviva Medya