Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Spor günümüzde fiziksel ve sosyal yaşama katkıda bulunan bir aktivite olmanın yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde sadece sporcuların, bu sporcuların mensubu oldukları devletlerin veya kulüplerin yarıştıkları bir alan değil; toplumsal, ekonomik, kültürel ve hatta siyasal sonuçları ve etkileri olan bir endüstridir. Spor hukuku da düzenleme alanı ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar bakımından sui generis bir alandır. Sportif düzen ise, bağımsız bir hukuk düzeni olup mevzuatın tamamı birçok kurala tabi yarışma oyunlarına bağlı olan ve birbirinden farklı nitelikteki üyelerden oluşan ve bu kurallara uyulmaması hâlinde cezalara muhatap olan bir süreci ifade eder.

İçerisinde birbirinden farklı birçok farklı uyuşmazlığı barındıran spor hukukunun arabuluculuğa konu edilebilecek olan uyuşmazlık türü ancak özel hukuk niteliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklar olabilecektir. Bu sözleşmelere örnek olarak, kulübün sporcu ile yaptığı sözleşmeler; sporcuların, kulüplerin veya federasyonların yapmış oldukları sponsorluk sözleşmeleri; sporcuların sporcu temsilcileri ile kulüplerin teknik direktör veya masörlerle yaptıkları sözleşmeler gösterilebilir.

İnviva Medya