Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Ticaret hukuku ve tüketici hukuku alanlarında uzman arabuluculuk kurumunun yürürlüğe girmesi amacıyla, ticaret hukuku, tüketici hukuku genel uzmanlık alanları olarak belirlenmiştir. Banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku, inşaat hukuku ve sigorta hukuku alanları ise özel uzmanlık alanı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu alanlarda uzman akademisyenler ve arabulucular tarafından hazırlanan uzmanlık modülleri esas alınarak arabulucularımıza uzmanlık eğitimleri verilmiştir. Böylece, 10.05.2021 tarihi itibarıyla belirtilen alanlarda uzman arabuluculuk uygulamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda, dava şartı arabuluculuk başvurusuna konu uyuşmazlık, özel uzmanlık alanlarından spor hukuku, inşaat hukuku, sağlık hukuku, fikri mülkiyet hukuku, banka ve finans hukuku veya enerji ve maden hukuku alanlarından herhangi birine dahil olduğu takdirde, dosya adliye arabuluculuk bürosu tarafından o alanda uzman bir arabulucuya tevzi edilmektedir.

Arabulucular listesinde başvuruya konu alanda uzman arabulucu bulunmaması durumunda, başvuruya konu uyuşmazlık tüketici mahkemesinde görülecek bir uyuşmazlık ise tüketici hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya, tüketici mahkemesinde görülmeyen ticari davaya konu bir uyuşmazlık ise ticaret hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya ve iş davasına konu bir uyuşmazlık ise iş hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya tevzi edilmektedir.

Ayrıca, arabulucuların özel uzmanlık alanları olan, banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku ve inşaat hukuku alanlarından ikisini seçerek bu alanlarda uzman arabuluculuk yapması mümkündür.

İnviva Medya