Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Alt Başlıklar

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir (HUAK. m. 2, a). Her bir arabulucu, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadır.

Arabulucular, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında verilen eğitimi tamamlamak kaydıyla bu alanlarda da dava şartı arabuluculuk faaliyetini yürütebilir. İhtiyarî arabuluculuk için ise uzmanlık alanlarında verilen eğitimin alınması gerekmez; her arabulucu ihtiyarî uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci sayesinde çözülmesini sağlayabilir.

İnviva Medya