Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk hizmeti ücrete tabidir.

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca kural olarak eşit şekilde karşılanır (HUAK. m. 7/II).

Arabuluculuk ücreti uyuşmazlığın konusuna, o uyuşmazlıkta görev alan arabulucu sayısına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda bedele göre değişir.

Arabuluculuk sürecinde uygulanan güncel asgari ücret tarifesi ile ilgili bilgi için TIKLAYINIZ.

Haber Galerisi

İnviva Medya