Karar Arabuluculuk Merkezi ×
© 2021 Karar Arabuluculuk Merkezi
Arabuluculuğa Elverişli Alanlar
 • Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku uyuşmazlıkları
 • İşçi – İşveren uyuşmazlıkları
 • İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tüm tazminat uyuşmazlıkları
 • Kira uyuşmazlıkları
 • Miras uyuşmazlıkları
 • Aile Hukukuna ilişkin eşya, tazminat ve nafaka uyuşmazlıkları
 • Sağılık Hukuku uyuşmazlıkları
 • Sigorta Hukuku uyuşmazlıkları
 • Fikri ve Sınai Haklar (Fikir ve sanat eserleri, telif hakkı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım) uyuşmazlıkları
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) uyuşmazlıkları
 • Alacak, borç uyuşmazlıkları
 • Tüketici uyuşmazlıkları
 • Banka ve Finans Hukuku uyuşmazlıkları
 • Enerji ve Maden Hukuku uyuşmazlıkları
 • Spor Hukuku Uyuşmazlıkları

Haber Galerisi

İnviva Medya